Metformine Teva-beoordelingen

Formulier vrijgeven: tabletten

Analogen Metformine-teva

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 90 roebel. Analoog goedkoper met 7 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 115 roebel. Analoog is duurder voor 18 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 130 roebel. Analoog duurder bij 33 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 273 roebel. Analoog duurder bij 176 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 287 roebel. Analoog duurder bij 190 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 288 roebel. Analoog duurder bij 191 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 435 roebel. Analoog duurder bij 338 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 499 roebel. Analoog duurder met 402 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 735 roebel. Analoog duurder bij 638 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 982 roebel. Analoog duurder met 885 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 1060 roebel. Analoog meer met 963 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 1301 roebel. Analoog duurder voor 1204 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 1395 roebel. Analoog duurder voor 1298 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 1806 roebel. Analoog duurder tegen 1709 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 2128 roebel. Analoog duurder met 2031 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 2569 roebel. Analoog duurder voor 2472 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 3396 roebel. Analoog duurder met 3299 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 4919 roebel. Analoog meer met 4822 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 8880 roebel. Analoog duurder bij 8783 roebel

Gebruiksaanwijzing voor Metformine-teva

Vorm, samenstelling en verpakking vrijgeven

Tabletten, film gecoat wit of bijna wit, ovaal, gegraveerd met "93" aan de ene kant en "48" - aan de andere kant.

Hulpstoffen: Povidon K30 - 13,8 mg, Povidon K90 - 13,3 mg, colloïdaal siliciumdioxide - 1,2 mg, magnesiumstearaat - 2,7 mg.

De samenstelling van de schaal: opadry-wit Y-1-7000H (hypromellose (E464) - 10 mg, titaniumdioxide (E171) - 5 mg, macrogol 400 - 1 mg).

10 stks - blisters (3) - verpakt karton.
10 stks - blisters (6) - verpakt karton.

Farmacologische werking

Metformine is een oraal hypoglycemisch middel uit de biguanidegroep. Bij patiënten met diabetes verlaagt het de glucoseconcentratie in het bloed door de gluconeogenese in de lever te onderdrukken, waardoor de opname van glucose uit het maagdarmkanaal wordt verminderd en het gebruik in de weefsels wordt verhoogd door verhoging van de insulinegevoeligheid (voornamelijk dwarsgestreepte spieren, in mindere mate - vetweefsel). Stimuleert de insulinesecretie niet, veroorzaakt geen hypoglycemische reacties. Het beïnvloedt het lipidenmetabolisme - vermindert de concentratie van triglyceriden, cholesterol en lipoproteïnen met een lage dichtheid in het serum. Stimuleert intracellulaire glycogenese door glycogeensynthase te activeren.

farmacokinetiek

Na inname van het geneesmiddel in Metformine volledig geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. Absolute biologische beschikbaarheid is 50-60%. Maximale concentratie (Cmax) in plasma is ongeveer 2 μg / ml of 15 μmol / l en wordt bereikt na 2,5 uur. Na 7 uur eindigt de absorptie van het maagdarmkanaal en neemt de concentratie van metformine in het plasma geleidelijk af. Bij gelijktijdige inname neemt de absorptie van metformine af en neemt af.

Metformine is praktisch niet gebonden aan plasma-eiwitten en wordt snel verspreid in de weefsels van het lichaam. Krijgt rode bloedcellen. Verzamelt zich in de speekselklieren, lever en nieren. Het schijnbare distributievolume is 63-276 liter.

Metabolisme en uitscheiding

Uitscheiden door de nieren in onveranderde vorm. De klaring van metformine bij gezonde personen is 400 ml / min, wat duidt op actieve glomerulaire filtratie en tubulaire secretie. Eliminatiehalfwaardetijd (t1/2) is ongeveer 6,5 uur.

Farmacokinetiek in speciale klinische situaties

Bij patiënten met nierinsufficiëntie neemt de renale klaring van metformine af in verhouding tot de afname van de creatinineklaring, T1/2 stijgt, wat leidt tot een toename van de concentratie van metformine in het bloed. Cumulatie is mogelijk.

getuigenis

Doseringsregime

Binnen, tijdens of direct na een maaltijd.

Monotherapie en combinatietherapie met andere orale hypoglycemische middelen
door middel van middelen

Startdosis: 500-1000 mg 1 keer per dag in de avond. Na 7-15 dagen in afwezigheid van nadelige effecten op het maag-darmkanaal, wordt 500-1000 mg tweemaal daags, 's morgens en' s avonds, voorgeschreven. Misschien een verdere geleidelijke verhoging van de dosis, afhankelijk van de glucoseconcentratie in het bloed.

Onderhoudsdosis: 1500-2000 mg / dag. Om de bijwerkingen van het maag-darmkanaal te verminderen, dient de dosis te worden verdeeld in 2-3 doses. Maximale dosis: 3000 mg / dag verdeeld over 3 doses. Langzaam verhogen van de dosis kan de gastro-intestinale tolerantie van het geneesmiddel helpen verbeteren.

Patiënten die metformine in doses van 2000-3000 mg / dag gebruiken, kunnen worden overgezet naar een dosis van 1000 mg. De maximale aanbevolen dosis: 3000 mg / dag verdeeld over 3 doses. Bij het overschakelen van een ander hypoglycemisch middel op de behandeling, moet u stoppen met het gebruik van een ander middel en beginnen met het gebruik van Metformine-Teva met de hierboven aangegeven dosis.

Insuline-combinaties

Het geneesmiddel Metformine-Teva en insuline kunnen worden gebruikt als een combinatietherapie om een ​​betere glycemische controle te bereiken.

Het geneesmiddel Metformine-Teva wordt voorgeschreven in de gebruikelijke initiële dosis van 500 mg of 850 mg 2-3 maal daags. De insulinedosis wordt geselecteerd op basis van de resultaten van de bloedglucosemeting. Na 10-15 dagen wordt de dosis aangepast afhankelijk van de glucoseconcentratie in het bloed. De maximale dosis metformine in de gecombineerde behandeling: 2 g / dag in 2-3 doses.

Bij oudere patiënten mag de dagelijkse dosis niet hoger zijn dan 1000 mg / dag.

Bijwerkingen

Bijwerkingen worden ingedeeld volgens de volgende frequentie: heel vaak - ten minste 10%; vaak - niet minder dan 1%, maar minder dan 10%; niet vaak - niet minder dan 0,1%, maar minder dan 1%; zelden - niet minder dan 0,01%, maar minder dan 0,1%; zeer zelden - minder dan 0,01%, inclusief geïsoleerde gevallen.

Aan de kant van het centrale zenuwstelsel: vaak - een overtreding van de smaak (metaalachtige smaak in de mond).

Aan de kant van het spijsverteringsstelsel: heel vaak - misselijkheid, braken, buikpijn, gebrek aan eetlust, ontstaan ​​in de beginperiode van de behandeling en in de meeste gevallen spontaan voorbijgaand; geïsoleerde gevallen - schending van indicatoren van de leverfunctie of hepatitis, volledig verdwijnend na ontwenning van het geneesmiddel.

Allergische reacties: zeer zelden - erytheem, pruritus, huiduitslag.

Op het gebied van metabolisme: zeer vaak - melkzuuracidose (stopzetting van het medicijn vereist).

Overig: zeer zelden - bij langdurig gebruik ontwikkelt hypovitaminose B zich12.

Contra

- overgevoeligheid voor metformine of voor enige hulpstof van het geneesmiddel;

- diabetische ketoacidose, diabetische precoma, coma;

- nierfalen of verminderde nierfunctie (CC minder dan 60 ml / min);

- Acute aandoeningen die een risico lopen op het ontwikkelen van een nierfunctiestoornis;

- uitdroging (met diarree, braken), koorts, ernstige infectieziekten;

- hypoxie (shock, sepsis, nierinfecties, bronchopulmonale aandoeningen);

- klinisch uitgesproken manifestaties van acute en chronische ziekten die kunnen leiden tot de ontwikkeling van weefselhypoxie (waaronder hart- of ademhalingsinsufficiëntie, acuut myocardiaal infarct);

- uitgebreide operaties en verwondingen wanneer insulinetherapie is geïndiceerd;

- leverfalen, abnormale leverfunctie;

- chronisch alcoholisme, acute alcoholvergiftiging;

- melkzuuracidose (inclusief in de geschiedenis);

- gebruik gedurende ten minste 48 uur vóór en binnen 48 uur na radio-isotoop of röntgenonderzoek met de introductie van jodiumhoudend contrastmiddel;

- een periode van ten minste 48 uur vóór en binnen 48 uur na de operatie onder algemene anesthesie, spinale of epidurale anesthesie;

- naleving van een caloriearm dieet (minder dan 1000 kcal / dag);

- leeftijd van kinderen tot 18 jaar.

Met zorg: bij de personen ouder dan 60 jaar die een zwaar lichamelijk werk uitvoeren (het verhoogde risico van ontwikkeling van een melkzuuracidose).

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Het geneesmiddel is gecontra-indiceerd voor gebruik tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Bij het plannen of naderen van de zwangerschap moet Metformine-Teva worden gestopt en moet de insulinetherapie worden voorgeschreven. De patiënt moet worden gewaarschuwd voor de noodzaak om de arts op de hoogte te stellen in geval van zwangerschap. Moeder en kind moeten worden gecontroleerd.

Het is niet bekend of metformine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Indien nodig moet het gebruik van het medicijn tijdens borstvoeding de borstvoeding stoppen.

Aanvraag voor schendingen van de lever

Aanvraag voor schendingen van de nierfunctie

Gebruik bij kinderen

Gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruik bij oudere patiënten

Speciale instructies

Tijdens de behandelingsperiode met Metformine-Teva is het noodzakelijk om regelmatig de concentratie van nuchtere glucose in het bloed en na de maaltijd te controleren.

De patiënt moet worden gewaarschuwd voor de noodzaak om te stoppen met het gebruik van het medicijn en een arts te raadplegen als braken, buikpijn, spierpijn, algemene zwakte en ernstige malaise optreden. Deze symptomen kunnen een teken zijn van beginnende melkzuuracidose. Het geneesmiddel Metformine-Teva dient 48 uur vóór en binnen 48 uur na het röntgenonderzoek (inclusief urografie, intraveneuze angiografie) te worden geannuleerd met behulp van contrastmiddelen.

Metformine-Teva dient 48 uur vóór en binnen 48 uur na de operatie onder algemene anesthesie, spinale of epidurale anesthesie te worden gestaakt. Aangezien metformine door de nieren wordt geëlimineerd, dient CC regelmatig te worden bepaald voordat met de behandeling wordt begonnen: bij patiënten met geconserveerde nierfunctie, 1 keer per jaar, bij patiënten met lage CC en bij oudere patiënten 2-4 maal per jaar.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het schenden van de nierfunctie, bijvoorbeeld in de beginperiode van de behandeling met antihypertensiva, diuretica, NSAID's.

Het is noodzakelijk om de patiënt te informeren over de noodzaak om een ​​arts te bezoeken als symptomen van een bronchopulmonale infectie of infectie van de urineleiders optreden. Tegen de achtergrond van het gebruik van het geneesmiddel moet Metformine-Teva zich onthouden van alcoholgebruik, vanwege het verhoogde risico op hypoglykemie en het disulfiram-achtige effect. Hypovitaminosis B12 bij gebruik van het geneesmiddel Metformine-Teva als gevolg van een overtreding van de absorptie van vitamine B12 en is omkeerbaar. Met de afschaffing van het geneesmiddel Metformine-Teva tekenen van hypovitaminose B12 snel verdwijnen.

Invloed op het vermogen om motortransport en besturingsmechanismen te besturen

Monotherapie met Metformine-Teva veroorzaakt geen hypoglykemie en heeft daarom geen invloed op de rijvaardigheid en het werken met mechanismen. Wanneer het geneesmiddel Metformine-Teva wordt gebruikt met andere hypoglykemische middelen (sulfonylureumderivaten, insuline, enz.), Kunnen zich hypoglykemische toestanden ontwikkelen, waarbij het vermogen om motorvoertuigen te besturen en andere mogelijk gevaarlijke activiteiten onderneemt die een verhoogde aandacht en psychomotorische reacties vereisen, verslechtert.

overdosis

Bij gebruik van metformine in een dosis van 85 g werd geen hypoglykemie waargenomen, maar de ontwikkeling van lactaatacidose werd opgemerkt. Vroege symptomen van lactaatacidose zijn misselijkheid, braken, diarree, afname van de lichaamstemperatuur, buikpijn, spierpijn en er kan een toename van de ademhaling, duizeligheid, verminderd bewustzijn en coma zijn.

In geval van tekenen van lactaatacidose dient de behandeling met het geneesmiddel onmiddellijk te worden gestaakt, dient de patiënt dringend in het ziekenhuis te worden opgenomen en moet de diagnose na verheldering van de concentratie van lactaat worden opgehelderd. De meest effectieve maat voor de eliminatie van lactaat en metformine uit het lichaam is hemodialyse. Symptomatische behandeling wordt ook uitgevoerd.

Geneesmiddelinteractie

Bij gelijktijdig gebruik van metformine met danazol kan hyperglykemisch effect ontstaan. Indien nodig vereist behandeling met danazol en na stopzetting van de toediening dosisaanpassing van metformine onder glykemische controle.

Bij gelijktijdig gebruik van metformine met alcohol en ethanolbevattende geneesmiddelen neemt het risico op het ontwikkelen van lactaatacidose tijdens acute alcoholintoxicatie toe, vooral bij vasten of na een caloriearm dieet, evenals bij leverfalen.

Combinaties die speciale zorg vereisen

Chloorpromazine in hoge doses (100 mg / dag) vermindert de insulineafgifte en verhoogt de glucoseconcentratie in het bloed. Bij gelijktijdig gebruik met neuroleptica en na stopzetting van hun toediening, is dosisaanpassing van metformine vereist onder glykemische controle. Glucocorticosteroïden (GCS) verminderen de glucosetolerantie en verhogen de glucoseconcentratie in het bloed, in sommige gevallen met ketose. Indien nodig is het gebruik van een dergelijke combinatie en na stopzetting van de GCS-dosisaanpassing van metformine vereist onder controle van glycemie.

Bij gelijktijdig gebruik van "loop" diuretica en metformine bestaat het risico van ontwikkelen van lactaatacidose als gevolg van het mogelijk optreden van functioneel nierfalen.

Radiologisch onderzoek met het gebruik van jodium-bevattende radio-opake middelen kan de ontwikkeling van melkzuuracidose veroorzaken bij patiënten met diabetes mellitus op de achtergrond van functioneel nierfalen. Metformine moet 48 uur eerder worden stopgezet en niet eerder worden hervat dan 48 uur na röntgenonderzoek met radiopaque agenten.

Benoeming in de vorm van injecties van beta2-adrenomimetikov vermindert het hypoglycemisch effect van metformine door stimulering van bèta-2-adrenerge receptoren. In dit geval moet u de glucoseconcentratie in het bloed controleren en, indien nodig, insuline voorschrijven. Angiotensin-converting enzyme-remmers en andere antihypertensiva kunnen de concentratie van glucose in het bloed verminderen. Pas zo nodig de dosis metformine aan.

Bij gelijktijdig gebruik van metformine met sulfonylureumderivaten, insuline, acarbose en sapicylaten, kan hypoglycemische werking worden versterkt. "Loopback" diuretica en NSAID's verhogen het risico van het verminderen van de nierfunctie. In dit geval moet men voorzichtig zijn bij het gebruik van metformine.

Algemene voorwaarden voor opslag

Bij een temperatuur niet hoger dan 25 ° С. Buiten het bereik van kinderen houden. Houdbaarheid - 3 jaar.

Metformine-Teva-tabletten voor effectief gewichtsverlies

Middel om gewicht te verliezen. En bijna elke seconde droomt van afvallen. Samen met veel vermoeiende diëten en niet minder zware fysieke inspanningen, worden er actief tabletten gebruikt om het gewicht te verminderen. Ja, dit is chemie, maar met deze chemie kun je snel en moeiteloos afvallen.

Metformine-Teva-tabletten voor gewichtsverlies hebben dus hun niche in beslag genomen als een van de zeer nuttige manieren om het lichaamsgewicht te verminderen, omdat ze het metabolisme verbeteren. Ja, de belangrijkste taak van dit geneesmiddel is het verminderen van de hoeveelheid suiker in het bloed, het wordt voorgeschreven aan diabetici, maar degenen die geen diabetes hebben, zullen er baat bij hebben als het gaat om gewichtsverlies.

Dosering en werkingsprincipe

Er zijn doseringen van Metformine van 500, 850 en 1000 mg per tablet. De werkzame stof van dit medicijn is Metformine. De belangrijkste functie ervan is om het proces van gluconeogenese, dat optreedt in de lever, te vertragen. Het verminderen van de opname van glucose uit de darmen in het bloed is ook het werk van deze stof. Het verhoogt het gebruik van glucose door het menselijk lichaam en de gevoeligheid van spierweefsel voor een stof zoals insuline. En dit is een belangrijk punt in het kader van gewichtsverlies.

En als andere stoffen met een vergelijkbare werking de insulinevorming door pancreatische cellen nadelig beïnvloeden, is dit niet het geval voor Metformine-Teva, het veroorzaakt geen hypoglycemische reactie. Deze unieke substantie vermindert het aantal lipoproteïnen met lage dichtheid in het plasma. Aldus leidend tot normaal of verminderend gewicht.

Volgens de gebruiksaanwijzing bevat Metformine-Teva 1000 bijna niet aan zo'n ingrediënt van plasma als bloedeiwit en hoopt het zich op in de lever, de nieren en de speekselklieren. Uitgescheiden door de nieren. Als de nieren met tussenpozen werken, kan de stof cumulatie ondergaan (zich ophopen in het lichaam).

Metformine-Teva: wie kan en moet het drinken:

 • Diegenen met diabetes mellitus graad 2 (volwassenen) plus obesitas;
 • Kinderen van 10 jaar en ouder met diabetes 2 (mogelijk in symbiose met insuline);
 • Degenen die willen afvallen, maar geen diabetes hebben.

Wie mag Metformine-Teva niet drinken:

Volgens de gebruiksaanwijzing kan Metformine-Teva niet drinken:

 • Degenen die lijden aan diabetische ketoacidose of precoma;
 • Degenen met nierproblemen;
 • Degenen die ziek zijn (diarree, braken, koorts, infectieziekten);
 • Degenen die zich in een staat van hypoxie bevinden, namelijk: in shock, lijden aan sepsis, aan bronchopulmonale aandoeningen, aan nierinfectieziekten;
 • Degenen met een acuut myocardiaal infarct;
 • Degenen met hartfalen;
 • Mensen met ademhalingsinsufficiëntie;
 • Degenen die zich in een staat van acute alcoholvergiftiging bevinden;
 • Degenen die herstellen van operaties en verwondingen die insulinetherapie vereisen;
 • Degenen die een verminderde leverfunctie hebben;
 • Degenen met chronisch alcoholisme of een katertoestand;
 • Degenen die twee dagen voor het innemen van dit medicijn een röntgen- of radio-isotooponderzoek deden, in het kader waarvan een jodium-bevattend contrastmiddel werd toegediend;
 • Degenen die lijden aan lactaatacidose;
 • Degenen die worden gedwongen om een ​​caloriearm dieet te volgen;
 • Degenen die wachten op het uiterlijk van de baby;
 • Degenen die borstvoeding geven;
 • Degenen die allergisch zijn voor Metformine.

Hoe te drinken

Aanvankelijk zou Metformine-Teva 1000 gedronken moeten worden in een dosis van duizend milligram per dag. Ontvangst is wenselijk om in twee keer te worden verdeeld, zodat bij een negatieve reactie van het lichaam geen ernstige gevolgen ondervindt. Na twee weken inname van Metformine in een dosering van 1000 mg per dag, kunt u dit medicijn geleidelijk in grotere hoeveelheden drinken, waarbij de dosis wordt verhoogd, maar zonder fanatisme dat onherstelbare schade aan de gezondheid kan veroorzaken. Dit verhoogt de gastro-intestinale tolerantie van het medicijn.

De maximaal toelaatbare dosering van dit medicijn per dag is 3 000 mg (3 keer per dag, 1 tablet van 1000 mg).

Bijwerking

Ja, dankzij het medicijn Metformine-MB-Teva slagen veel mensen erin om af te vallen. Maar deze remedie heeft een bijwerking, namelijk:

 • Onaangename smaak van metaal (bloed) in de mond;
 • Diarree (diarree);
 • misselijkheid;
 • braken;
 • winderigheid;
 • Buikpijn;
 • Gebrek aan verlangen om te eten (voor afvallen is het eerder een plus dan een minpuntje).

Metformine-Teva en gewichtsverlies

Wanneer de handen al zijn gevallen van het feit dat de strijd met extra kilo's met de hulp van diëten en fitness niet het verwachte resultaat oplevert, gebruiken veel medicijnen die de kwaliteit van het metabolisme (metabolische processen) in het lichaam verbeteren, wat resulteert in een afname van het lichaamsgewicht.

Dit medicijn, volgens degenen die het gebruikten, helpt echt om af te vallen, en het gewicht, als je je aan een gezonde levensstijl houdt, keert niet lang terug naar zijn oorspronkelijke merk (wat niet bij je past).

Hoe Metformine Gewicht vermindert

Metformine is een andere naam - Glucophage. Metformine-MB-Teva, volgens de instructies voor gebruik, maakt de gluconeogenese in de lever ongeldig en vermindert de hoeveelheid geabsorbeerde glucose in het maagdarmkanaal. Het helpt cholesterol te verminderen.

Hoe helpt dit medicijn om af te vallen? Wij antwoorden. Iemand krijgt energie door de consumptie van voedsel. Het lichaam start een bepaalde hoeveelheid energie vanwege zijn werking en een deel ervan wordt naar de opslag gestuurd, waardoor vet wordt gevormd. Wanneer Metformine het lichaam binnenkomt, wordt de vorming van vetcellen geblokkeerd en begint de extra energie die door het voedsel komt, te worden verbruikt.

Positieve dynamiek van afvallen met Metformine:

 • Vermindert de hoeveelheid geabsorbeerde koolhydraten;
 • Vermindert de productie van insuline in het bloed (waardoor de eetlust daalt);
 • Verhoogt de hoeveelheid glucose verbruikt door de spieren;
 • Maakt snelle vetzuuroxidatie.

Gebruiksvoorwaarden Metformine-Teva voor gewichtsverlies

Als onderdeel van gewichtsverlies is het voldoende om duizend milligram van dit medicijn per dag te drinken. Het kan twee tabletten zijn 's ochtends en' s avonds 500 mg of een halve tablet tweemaal daags in een dosering van 1000 mg. 1 toedieningsweg is 21 dagen. Na 21 dagen moet je zeker een pauze nemen voor een maand (30 dagen).

En als het resultaat in termen van gewichtsverlies niet bevredigend was, kan de cursus worden herhaald. Als u minder dan een maand pauze neemt, kan het zijn dat het resultaat u niet bevredigt, omdat het lichaam gewend raakt aan de werkzame stof en niet meer reageert als u het nodig heeft. En met een pauze, zal het effect positief zijn.

Analogen van metformine

Sommige komen tot een verlies onder de verscheidenheid van Metformin-namen. Velen gissen - wat is beter, Metformine of Metformine-Teva? Naast deze namen zijn er nog meer: ​​Metformine-Richter, Novofarmin, Glyukofazh, Siofor. Van al deze medicijnen is alleen Glucophage de originele Franse remedie. Alle andere geneesmiddelen zijn generieke geneesmiddelen of replica's (kopieën). Deze kopieën verschillen alleen in een onbeduidend verschil in samenstelling en in het land van herkomst.

 • Het verminderen van de hoeveelheid suiker in het bloed;
 • Verbetering van glucoseopname door spierweefsel;
 • Vertraag het aanmaken van glucose uit eiwitten en vetten;
 • Vermindering van de glycogeenproductie uit de lever;
 • Vermindering van de opname van koolhydraten in de darmen;
 • Het verminderen van de hoeveelheid cholesterol in het bloed.

Elk van de bovengenoemde kenmerken van het beschreven medicijn heeft een positief effect op het proces van afvallen. Een hoog niveau van lichaamsreactie onder invloed van Metformine op insuline zal niet toelaten dat glucose in vet verandert. Cholesterol, dat weer normaal is geworden, heeft een goed effect op hormonen die helpen bij het verbranden van vet.

De belangrijkste kwaliteit van Metformine-Teva 850, evenals de andere analogen, is de verhoogde gevoeligheid van het lichaam voor het hormoon insuline. Hierdoor wordt glucose beter opgenomen en verandert slechts een klein deel ervan in vet. Vergezeld van dit effect is de bijna volledige afwezigheid van honger.

Metformine-Teva 500, 850 of 1000 werkt op het lichaam, als uitputtende oefening, training. De essentie van dit effect is niet beperkt tot vetverbranding, maar eerder om de prestaties te verminderen. Dat wil zeggen, met zo'n medicijn zul je het ook moeilijk vinden om fitness te doen. Het is voorzichtiger om fysieke stress op het lichaam te verminderen als onderdeel van het gebruik van dit medicijn. Maar het dieet zou zeker moeten volgen. Zonder naleving van het dieeteffect van Metformine-MB-Teva 500 of zijn analogen niet.

Metformine Teva: prijs en beoordelingen, instructies en analogen

Metformine is een geneesmiddel dat door de fabrikant wordt geproduceerd in de vorm van tabletten met verschillende hoeveelheden milligrammen van het belangrijkste werkzame bestanddeel.

Geneesmiddelen met een concentratie van de werkzame stof van 500, 850 mg en 1000 mg bevinden zich op de geneesmiddelenmarkt.

Alle tabletten met 500, 850 mg en 1000 mg verschillen onderling niet alleen in de hoeveelheid van het actieve ingrediënt.

Elk type pil moet van elkaar verschillen door gravures op het oppervlak van het medicijn.

De samenstelling van het medicijn en de beschrijving ervan

Tabletten met een concentratie van de hoofdactieve verbinding van 500 mg hebben een witte of bijna witte kleur. Het buitenoppervlak van het medicijn is bedekt met een filmcoating, die een gravure van "93" aan de ene kant van het preparaat en "48" aan de andere kant heeft.

Tabletten met een concentratie van 850 mg zijn ovaal en filmomhuld. Gegraveerd op het oppervlak van de schaal "93" en "49".

Het medicijn, met een concentratie van 1000 mg, heeft een ovale vorm en is bedekt met een filmlaag met risico's op beide oppervlakken. Daarnaast zijn de volgende elementen gegraveerd op de schaal - "9" aan de linkerkant van de risico's en "3" aan de rechterkant van risico's aan de ene kant en "72" aan de linkerkant van risico's en "14" aan de rechterkant van risico's aan de andere.

Het belangrijkste werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is metforminehydrochloride.

Naast de belangrijkste component van het medicijn zijn hulpstoffen, zoals:

 • Povidon K-30;
 • Povidon K-90;
 • colloïdaal siliciumdioxide;
 • magnesiumstearaat;
 • Valium;
 • titaandioxide;
 • macrogol.

Het medicijn is bedoeld voor orale toediening en behoort tot de groep biguaniden.

Het land van herkomst is Israël.

Farmacodynamiek en farmacokinetiek van het medicijn

Het gebruik van Metformine helpt de bloedglucosespiegel in diabetes van het tweede type te verlagen. De afname van de concentratie treedt op als gevolg van de remming van bioprocessen van gluconeogenese in levercellen en de intensivering van bioprocessen van het gebruik ervan in cellen van insuline-afhankelijke weefsels. Dergelijke weefsels zijn gestreepte spier en vet.

Het geneesmiddel heeft geen invloed op de bioprocessen die de synthese van insuline in de bètacellen van de pancreas regelen. Het gebruik van het geneesmiddel veroorzaakt niet het optreden van hypoglycemische reacties. Het gebruik van het geneesmiddel beïnvloedt de bioprocessen die optreden tijdens het lipidenmetabolisme door het gehalte aan triglyceriden, cholesterol en lipoproteïnen in het bloedserum te verminderen, die een lage dichtheid hebben.

Metformine heeft een stimulerend effect op de processen van intracellulaire glycogenese. Het effect op intracellulaire glycogenese is de activering van glycogenese.

Nadat het medicijn het lichaam is binnengegaan, wordt Metformine bijna volledig geadsorbeerd in de bloedbaan vanuit het lumen van het maagdarmkanaal. De biologische beschikbaarheid van het medicijn varieert van 50 tot 60 procent.

De maximale concentratie van de werkzame stof wordt 2,5 uur na toediening van het geneesmiddel in het bloedplasma bereikt. 7 uur na het innemen van het medicijn stopt de absorptie van de actieve verbinding uit het lumen van het maagdarmkanaal in het bloedplasma en begint de concentratie van het medicijn in het plasma geleidelijk af te nemen. Wanneer het geneesmiddel met voedsel wordt ingenomen, vertraagt ​​het absorptieproces.

Na penetratie in het plasma, bindt metformine niet in complexen met de eiwitten die deze laatste bevat. En snel verdeeld naar de weefsels van het lichaam.

Verwijdering van het medicijn wordt uitgevoerd met behulp van de nieren. Metformine wordt onveranderd uitgescheiden. De halfwaardetijd van het geneesmiddel is 6,5 uur

Indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van het geneesmiddel

De indicatie voor het gebruik van het geneesmiddel Metformine mv is de aanwezigheid van diabetes mellitus bij de mens, wat niet kan worden gecompenseerd door het gebruik van dieet en lichaamsbeweging.

Metformine mv Teva kan zowel bij de uitvoering van monotherapie als als een van de componenten tijdens de complexe therapie worden gebruikt.

Bij het uitvoeren van complexe therapie kunnen andere orale hypoglycemische middelen of insuline worden gebruikt.

De belangrijkste contra-indicaties voor het nemen van het medicijn zijn de volgende:

 1. De aanwezigheid van overgevoeligheid voor de belangrijkste werkzame stof van het geneesmiddel of zijn hulpstoffen.
 2. De patiënt heeft diabetische ketoacidose, diabetische precoma of coma.
 3. Afwijkingen in de nieren of de aanwezigheid van nierfalen.
 4. De ontwikkeling van acute toestanden gedurende welke verstoringen in het functioneren van de nieren kunnen veroorzaken. Dergelijke toestanden kunnen de uitdroging van het lichaam en de staat van hypoxie zijn.
 5. De aanwezigheid in het lichaam van uitgesproken manifestaties van chronische aandoeningen die het optreden van weefselhypoxie kunnen veroorzaken.
 6. Uitvoeren van uitgebreide chirurgische ingrepen.
 7. De aanwezigheid van leverfalen van de patiënt.
 8. De aanwezigheid van een patiënt met chronisch alcoholisme.
 9. De toestand van melkzuuracidose.
 10. Het wordt niet aanbevolen om het medicijn 48 uur vóór en 48 uur na de onderzoeken te gebruiken die zijn uitgevoerd met een jodiumhoudende contraststof.
 11. Het is niet raadzaam om het middel 48 uur vóór en 48 uur na de operatie te gebruiken, wat gepaard gaat met algemene anesthesie.

Naast deze situaties wordt het medicijn niet gebruikt in overeenstemming met een koolhydraatarm dieet en als de patiënt die aan diabetes lijdt minder dan 18 jaar oud is.

Het medicijn is ten strengste verboden voor gebruik bij het dragen van een kind of bij de uitvoering van borstvoeding.

Metformine MV Teva wordt bij de planning van de zwangerschap vervangen door insuline en bij diabetes mellitus wordt een insulinebehandeling uitgevoerd. Tijdens de periode van zwangerschap en de periode van borstvoeding staat de patiënt onder medisch toezicht.

Als u het middel moet gebruiken tijdens de borstvoeding, moet u stoppen met het geven van borstvoeding aan de baby.

Instructies voor het gebruik van medicatie

In de verpakking van het geneesmiddel Metformine Teva is de instructie tamelijk compleet en worden in detail de regels voor toediening en dosering beschreven, die voor toediening worden aanbevolen.

Het medicijn moet tijdens of direct na een maaltijd worden ingenomen.

De aanbevolen startdosis van het medicijn kan, afhankelijk van de behoefte, één keer per dag variëren van 500 tot 1000 milligram. Het gebruik van het medicijn wordt 's avonds aanbevolen. Bij afwezigheid van bijwerkingen van het innemen van het geneesmiddel na 7-15 dagen, kan de dosering worden verhoogd tot 500-1000 milligram tweemaal daags, indien nodig. Met twee keer moet de inname van het geneesmiddel 's morgens en' s avonds worden uitgevoerd.

Indien nodig, in de toekomst. Afhankelijk van het glucosegehalte in het lichaam van de patiënt kan de dosering van het geneesmiddel verder worden verhoogd.

Bij gebruik van een onderhoudsdosering Metformine MV Teva wordt aanbevolen 1500 tot 2000 mg / dag in te nemen. Om de dosis Metformine MV te nemen, veroorzaakte dit geen negatieve reacties van het maagdarmkanaal naar de patiënt; het wordt aanbevolen om de dagelijkse dosering in 2 - 3 doses te verdelen.

De maximaal toegestane dosis Metformine MV Teva is 3000 mg per dag. Deze dagelijkse dosis moet in drie doses worden verdeeld.

De implementatie van een geleidelijke verhoging van de dagelijkse dosering helpt de gastro-intestinale tolerantie van het geneesmiddel te verbeteren.

In het geval van het overschakelen van een ander geneesmiddel met hypoglycemische eigenschappen naar Metformine MV Teva, moet u eerst stoppen met het gebruik van een ander geneesmiddel en pas dan met Metformine beginnen.

Het geneesmiddel Metformine MV Teva kan gelijktijdig met insuline worden gebruikt als een onderdeel van combinatietherapie. Wanneer het medicijn met hem in het complex wordt gebruikt, wordt het aanbevolen om insulines met langdurige werking te gebruiken. Het gebruik van langwerkende insuline in combinatie met Metformine stelt u in staat een optimaal hypoglycemisch effect op het menselijk lichaam te bereiken.

Alvorens het medicijn te gebruiken, is een bloedsuikertest vereist, de dosis van het geneesmiddel wordt in elk geval afzonderlijk gekozen.

Wanneer het geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van oudere patiënten, mag de dosis van het geneesmiddel per dag niet hoger zijn dan 1000 mg per dag.

Bijwerkingen en effecten van overdosis

Wanneer het medicijn wordt gebruikt, is het mogelijk dat er enkele bijwerkingen in het lichaam van de patiënt optreden.

Afhankelijk van de frequentie van voorkomen, zijn de bijwerkingen verdeeld in drie groepen: zeer vaak - de frequentie van voorkomen overschrijdt vaak 10% of meer - de incidentie varieert van 1 tot 10%, niet vaak - het optreden van bijwerkingen varieert van 0,1 tot 1%, zelden - de frequentie van bijwerkingen is van 0,01 tot 0,1% en zeer zelden is de frequentie van voorkomen van dergelijke bijwerkingen minder dan 0,01%.

Bijwerkingen tijdens het innemen van het medicijn kunnen vanuit vrijwel elk lichaamssysteem ontstaan.

Meestal wordt het optreden van schendingen van het gebruik van het geneesmiddel waargenomen:

 • van het zenuwstelsel;
 • in het spijsverteringskanaal;
 • in de vorm van allergische reacties;
 • overtreding van metabole processen.

Aan de kant van het CZS komen bijwerkingen voor bij smaakstoornissen.

Wanneer het geneesmiddel uit het maagdarmkanaal wordt genomen, kunnen de volgende aandoeningen en aandoeningen worden waargenomen:

 1. Misselijkheid.
 2. Dringend om te braken.
 3. Pijn in de buik.
 4. Verdwijning van de eetlust.
 5. Aandoeningen in de lever.

Allergische reacties ontwikkelen zich het vaakst in de vorm van erytheem, pruritus en huiduitslag.

De arts moet aan diabeticus uitleggen hoe Metformine correct moet worden gebruikt om bijwerkingen te voorkomen. Zeer zelden kunnen patiënten met langdurig gebruik van het geneesmiddel B12 hypovitaminose ontwikkelen.

Als u Metformine gebruikt bij een dosis van 850 mg, ontwikkelen de patiënten geen hypoglycemische symptomen, maar in sommige gevallen kan melkzuuracidose optreden. Met de ontwikkeling van dit negatieve symptoom bij mensen, symptomen zoals:

 • misselijk voelen;
 • aandrang om te braken;
 • diarree;
 • daling van de lichaamstemperatuur;
 • pijn in de buik;
 • spierpijn;
 • verhoogde ademhaling;
 • duizeligheid en verminderd bewustzijn.

Om van een overdosis af te komen, moet u stoppen met het gebruik van het medicijn en een symptomatische behandeling uitvoeren.

Analogen van het medicijn, de kosten en beoordelingen ervan

Tabletten in apotheken worden verkocht in dozen, die elk verschillende blisters bevatten waarin de medicijntabletten zijn verpakt. Elke blisterverpakking bevat 10 tabletten. Kartonnen verpakking, afhankelijk van de verpakking kan van drie tot zes blisters bevatten.

Bewaar het medicijn op een temperatuur niet hoger dan 25 graden op een donkere plaats. De houdbaarheid van het medicijn is 3 jaar.

Het is onmogelijk om dit medicijn alleen in apotheken te kopen, omdat de levering van een medisch hulpmiddel alleen op recept wordt uitgevoerd.

Beoordelingen van patiënten die dit medicijn voor behandeling gebruiken, spreken van een hoog rendement. De meeste patiënten laten positieve feedback over het medicijn achter. Het verschijnen van negatieve beoordelingen wordt meestal geassocieerd met het verschijnen van bijwerkingen als gevolg van een overtreding van de regels voor toelating en overdosis van het medicijn.

Er is een groot aantal analogen van dit medische apparaat. De meest voorkomende zijn:

 1. Bagomet.
 2. Gluconen.
 3. Gliminfor.
 4. Gliformin.
 5. Glucophage.
 6. Lanzherin.
 7. Metospanin.
 8. Metfogamma 1000.
 9. Metfogamma 500.

Taktsen Metformine 850 ml is afhankelijk van de apotheekinstellingen en de regio van uitvoering op het grondgebied van de Russische Federatie. De gemiddelde kosten van het medicijn in het minimale pakket bedragen 113 tot 256 roebel.

De video in dit artikel gaat over de actie van Metformin.

Metformine teva 500 beoordelingen

Oraal hypoglycemisch middel uit de groep biguaniden (dimethylbiguanide). Het werkingsmechanisme van metformine hangt samen met het vermogen om gluconeogenese te remmen, evenals de vorming van vrije vetzuren en vetoxidatie. Verhoogt de gevoeligheid van perifere receptoren voor insuline- en glucosegebruik door cellen. Metformine heeft geen invloed op de hoeveelheid insuline in het bloed, maar verandert de farmacodynamiek door de verhouding van gebonden insuline tot vrij te verlagen en de verhouding tussen insuline en pro-insuline te verhogen.

Metformine stimuleert de glycogeensynthese door in te werken op glycogeensynthase. Verhoogt de transportcapaciteit van alle soorten membraan glucosetransporters. Vertraagt ​​de opname van glucose in de darm.

Vermindert triglyceriden, LDL, VLDL. Metformine verbetert de fibrinolytische eigenschappen van bloed door een plasminogeen-activator-remmer van het weefseltype te onderdrukken.

Tijdens het gebruik van metformine blijft het lichaamsgewicht van de patiënt stabiel of neemt het gematigd af.

farmacokinetiek

Na orale toediening wordt metformine langzaam en onvolledig geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. Cmax in plasma wordt bereikt in ongeveer 2,5 uur. Met een enkele dosis van 500 mg is de absolute biologische beschikbaarheid 50-60%. Met een gelijktijdige maaltijd wordt de absorptie van metformine verminderd en vertraagd.

Metformine wordt snel verdeeld in lichaamsweefsels. Bindt praktisch niet aan plasma-eiwitten. Verzamelt zich in de speekselklieren, lever en nieren.

Uitscheiden door de nieren in onveranderde vorm. T1/2 van plasma is 2-6 uur.

In geval van een gestoorde nierfunctie is cumulatie van metformine mogelijk.

Vorm, samenstelling en verpakking vrijgeven

10 stks - contourcelpakketten (3) - kartonnen verpakkingen.
10 stks - Contourcelpakketten (5) - kartonnen verpakkingen.
10 stks - contourcelpakketten (6) - kartonnen verpakkingen.
10 stks - Contourcelpakketten (10) - kartonnen verpakkingen.
10 stks - Contourcelpakketten (12) - kartonnen verpakkingen.
15 stks - Contourcelpakketten (2) - kartonnen verpakkingen.
15 stks - Contourcelpakketten (4) - kartonnen verpakkingen.
15 stks - Contourcelpakketten (8) - kartonnen verpakkingen.

Doseringsregime

Wordt ingenomen, tijdens of na een maaltijd.

De dosis en frequentie van toediening hangt af van de gebruikte doseringsvorm.

Bij monotherapie is de initiële eenmalige dosis voor volwassenen 500 mg, afhankelijk van de gebruikte doseringsvorm is de veelvoud van inname 1-3 maal / dag. Misschien is het gebruik van 850 mg 1-2 maal / dag. Verhoog indien nodig de dosis geleidelijk met een interval van 1 week. tot 2-3 g / dag.

Bij monotherapie voor kinderen van 10 jaar en ouder is de startdosis 500 mg of 850 1 maal / dag of 500 mg 2 maal / dag. Indien nodig, met een interval van minstens 1 week., De dosis kan worden verhoogd tot een maximum van 2 g / dag in 2-3 doses.

Na 10-15 dagen moet de dosis worden aangepast op basis van de resultaten van de glucosebepaling in het bloed.

In combinatietherapie met insuline is de aanvangsdosis metformine 500-850 mg 2-3 maal / dag. De insulinedosis wordt geselecteerd op basis van de resultaten van de bepaling van glucose in het bloed.

Geneesmiddelinteractie

Bij gelijktijdig gebruik met sulfonylureumderivaten, acarbose, insuline, salicylaten, MAO-remmers, oxytetracycline, ACE-remmers, clofibraat, cyclofosfamide, kan het hypoglycemische effect van metformine worden versterkt.

Bij gelijktijdig gebruik met GCS kunnen hormonale anticonceptiva voor orale toediening, danazol, epinefrine, glucagon, schildklierhormonen, fenothiazinederivaten, thiazidediuretica en nicotinezuurderivaten de hypoglycemische werking van metformine verminderen.

Bij patiënten die metformine gebruiken, verhoogt het gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen voor het uitvoeren van diagnostische onderzoeken (waaronder intraveneuze urografie, intraveneuze cholangiografie, angiografie, CT) het risico van het ontwikkelen van acute nierstoornissen en lactaatacidose. Deze combinaties zijn gecontra-indiceerd.

beta2-injectie adrenomimetica verhogen de glucoseconcentratie in het bloed als gevolg van β-stimulatie2-adrenerge receptoren. In dit geval is het noodzakelijk de glucoseconcentratie in het bloed te regelen. Indien nodig wordt aanbevolen om insuline aan te wijzen.

Gelijktijdig gebruik van cimetidine kan het risico op lactaatacidose verhogen.

Gelijktijdig gebruik van "loop" -diuretica kan leiden tot de ontwikkeling van lactaatacidose als gevolg van mogelijk functioneel nierfalen.

Gelijktijdig gebruik met ethanol verhoogt het risico op lactaatacidose.

Nifedipine verhoogt de absorptie en Cmax metformine.

Kationische geneesmiddelen (amiloride, digoxine, morfine, procaïnamide, kinidine, kinine, ranitidine, triamtereen, trimethoprim en vancomycine), uitgescheiden in de niertubuli, concurreren met metformine voor tubulaire transportsystemen en kunnen de Cmax.

Bijwerkingen

Aan de kant van het spijsverteringsstelsel: mogelijk (meestal aan het begin van de behandeling) misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, gevoel van ongemak in de buik; in zeldzame gevallen - schending van de indicatoren van de leverfunctie, hepatitis (verdwijnen na het stoppen van de behandeling).

Metabolisme: zeer zelden - lactacidose (stopzetting van de behandeling is vereist).

Van het hematopoietische systeem: zeer zelden - een schending van de absorptie van vitamine B12.

Het profiel van bijwerkingen bij kinderen van 10 jaar en ouder is hetzelfde als bij volwassenen.

getuigenis

Diabetes mellitus type 2 (insulineonafhankelijk) met de ineffectiviteit van dieettherapie en lichaamsbeweging, bij patiënten met obesitas: bij volwassenen - als monotherapie of in combinatie met andere orale hypoglycemische middelen of insuline; bij kinderen van 10 jaar en ouder - als monotherapie of in combinatie met insuline.

Contra

Acute of chronische metabole acidose, diabetische ketoacidose, diabetische precoma en coma; nierfalen, verminderde nierfunctie (CC) Nog 9 beoordelingen door artsen

Middelen voor diabetes TeVa Metformine - Review

over wat Metformine helpt! of instructies om bijwerkingen te voorkomen

Goede middag Ik wil een recensie schrijven over Metformine, misschien is het nuttig voor iemand.

Metformine wordt veel gebruikt:

- Atleten, bij het drogen van het lichaam

- Diabetici, om de verteerbaarheid van suikers te blokkeren

- Meisjes met polycysteuze eierstokken die zwanger proberen te raken

Metformine werd mij voorgeschreven door mijn gynaecoloog bij het plannen van een zwangerschap. Met suiker heb ik geen problemen, altijd de norm. Met het gewicht, ook geen probleem. Mijn derde zaak.

Het regime van ontvangst van dit apparaat voor het plannen van zwangerschap met polycystische verschillende.

Iemand wordt voorgeschreven om de dosis elke week te verhogen, gaande van 500 mg per dag tot maximaal 2500 mg per dag. Iemand niet meer dan 1500 mg per dag. voor de zwangerschap. omdat Ik ben dun, suiker is normaal, de dokter zei dat hij 500 mg per dag moest drinken.

Ik zal onmiddellijk de bijwerkingen melden die in de instructies zijn aangegeven, ik heb er persoonlijk een betrapt en het was genoeg voor mij om met een dergelijke behandeling te stoppen.

Diarree was vreselijk, het eten bleef helemaal niet bij me hangen, geactiveerde houtskool hielp niet, de blindedarm was opgezwollen, de maag ratelde voortdurend. Ik besloot dat ik niet paste, gooide. Het duurde 14 dagen tijdens het gebruik van Metformine.

De dokter zei: "je moet het ondergaan, het is even wennen."

Bijna met tranen begon opnieuw te drinken. Trouwens, mijn man is een atleet en op het hoogtepunt van zijn jeugd was hij bezig met bodybuilding en hij weet veel over medicijnen die hij niet over zijn gezondheid zou moeten weten. (Hij weet bijvoorbeeld hoe HCG werkt voor een man en een vrouw O_o) In zijn jeugd nam hij zelf Metformine en heel, heel grote doseringen van ongeveer 3.500 mg per dag (maar met een gewicht van 130 kg) in het algemeen. toen hij me weer zag verzamelen om ze te drinken vertelde me meteen:

1) Suiker wordt niet verteerd en gaat naar het toilet! Dat zou niet op het toilet zitten, eet niet zoet

2) + naar paragraaf 1. Een grote hoeveelheid koolhydraten neemt je ook mee naar het toilet. Je dieet moet 60% eiwit, 40% complexe koolhydraten zijn.

3) Drink geen pil voor het eten, anders blijft alles wat je eet niet hangen in de maag. De beste optie zou zijn om het medicijn na een maaltijd in een uur te nemen.

Ik luisterde, de logica was + hij probeerde het op zijn eigen + vele vrienden van atleten die op dezelfde manier dronken als Metformine. Er is geen reden om te vertrouwen, het is het proberen waard.

Niet om te zeggen dat ik alles perfect heb gehouden, nee

1) Ik heb geen chocolaatjes, marshmallows, enz. Gegeten alleen zemelen koekjes en niet veel. alle suiker per dag geconsumeerd door mij in pure vorm = 1 theelepel.

2) van koolhydraten, alleen zemelen koekjes zoals snack, rijst, boekweit !! Eiwit - gekookte of gestoomde kip, varkenslepel, gebakken of gestoomde vis (schoongemaakt voedsel, dieet)

3) Zag de pil precies een uur na het eten.

De eerste 4 dagen na het begin van de receptie - vloeibare ontlasting 1 keer per dag. niet echt vervelend, maag doet geen pijn, doet geen pijn

Vanaf dag 5 stupa's kalm en zo verder tot het huidige moment. Drink meer dan een maand.

1. De algemene conditie is goed, de laag subcutaan vet is merkbaar minder geworden. Ik drink een kleine dosis, maar het gewicht ging naar 2 kg + het lichaam werd droger, de pers werd gesneden.

2. Suiker is normaal, iets lager dan het was.

3. Mijn slapende eierstokken begonnen te werken, beetje bij beetje, maar dit is het resultaat. Het effect is ondubbelzinnig, met het in alle drie de richtingen.

En ik wilde er ook op wijzen dat er tijdens de maand feestdagen en feesten waren, dat op zulke evenementen niemand voor mij een paar zou koken, ik moest eten zoals iedereen. Dit merkte ik, ook al nam ik de pil om 13.00 uur, een uur na de lunch, en het feest in de avond en ik eet cake, boter puree, vis gebakken met kaas en mayonaise. Diarree zal 100% zijn, maar alleen na deze maaltijd. Blijkbaar toch, het snoepje is erg provocerend en blijft niet hangen, wordt niet opgenomen)

Het medicijn wordt natuurlijk aanbevolen, en niet alleen als je afvallen door te jammeren hoewel de sporters het doen MAAR je moet het goed benaderen zodat er geen problemen zijn

Moderne antidiabetica Metformine Teva

Iemand van diabetici zou kunnen denken dat ze nooit metformine hebben gebruikt. Maar dit is onwaarschijnlijk, aangezien de helft van deze patiënten vanaf de eerste dagen na de diagnose van type 2 diabetes geneesmiddelen op basis van metforminehydrochloride worden voorgeschreven, als aanpassing van de levensstijl niet het gewenste resultaat oplevert. Voorgeschreven tabletten met de generieke internationale naam metformine en in sommige andere situaties (metaboolsyndroom, preventie van cardiovasculaire aandoeningen en oncologie), maar in elk geval kunnen ze alleen op recept worden gekocht.

Als uw vorm Metformine is, kiest u Metformine Teva. Deze waardige analogie van de Franse originele Glyukofazha voldoet aan alle criteria van moderne anti-diabetica van hoge kwaliteit.

Metformine Teva en zijn oorspronkelijke tegenhanger

Het Israëlische farmaceutische bedrijf TEVA Pharmaceutical Industries, Ltd. in Petah Tikva (evenals zijn vertegenwoordigingen in Polen, Italië en andere landen) produceert een generiek geneesmiddel op basis van dezelfde basisstof (metforminehydrochloride), met dezelfde dosering (500, 850 en 1000 mg), met dezelfde absorptie- en eliminatiesnelheid actieve ingrediënt, zoals in het Franse medicijn. De productieomstandigheden en -apparatuur zijn identiek aan de productiecyclus van de ondernemingen die de originele metformine produceren.

De manier om het orale preparaat van het origineel en het analoge te gebruiken is hetzelfde.

Generieke Metformine Teva is veel betaalbaarder: de verpakking van de originele Glyukofazha kost 330 roebel. De generieke doos van een generiek equivalent is 169 roebel. Daarin vindt u verschillende blisters met witte ronde of ovale (afhankelijk van de dosis) tabletten met een scheidingslijn en codering. Hun oppervlak is glad, zonder schade en onzuiverheden. Metformine-MV-Teva wordt ook vrijgegeven bij een dosering van 500 mg met verlengde mogelijkheden. Houdbaarheid van tabletten - 2,5 - 3 jaar, het medicijn vereist geen speciale bewaarcondities.

Farmacologische kenmerken van Metformine Teva

farmacodynamiek

Het belangrijkste werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is metforminehydrochloride, een groep biguanidederivaten die de glycemische indicatoren van magere en postprandiale suiker normaliseren. Het mechanisme van het medicijn is veelzijdig.

 1. Het medicijn remt de productie van glycogeen in de lever door de processen van gluconeogenese en glycogenolyse te blokkeren;
 2. Het medicijn vermindert weefselresistentie tegen insuline, verbetert de opname en verwerking van glucose in de spieren;
 3. Het hulpmiddel vermindert de snelheid van absorptie van glucose door de wanden van de darm.

Biguanide activeert de productie van endogeen glycogeen.

Het vermindert ook de mogelijkheden om glucosetransportsystemen door het celmembraan te transporteren.

Er werd experimenteel vastgesteld dat therapeutische doses van het medicijn de lipidesamenstelling van het bloed verbeteren: ze verminderen het percentage totaal cholesterol, triglycerol en lipiden met lage dichtheid.

farmacokinetiek

 1. Absorptie. Het maximale niveau T max van het medicijn met absolute biologische beschikbaarheid tot 60% wordt 2,5 uur later na het binnentreden in het maagdarmkanaal gefixeerd. Met standaard behandelingsregimes wordt de accumulatie van het geneesmiddel in het bloed in het bloed waargenomen in een dag - twee keer en bedraagt ​​1 μg / ml Inname van het geneesmiddel met voedsel vertraagt ​​de opname van de metaboliet.
 2. Distribution. Het basisingrediënt komt niet in contact met eiwitten, de sporen ervan kunnen alleen in rode bloedcellen worden gevonden. V D (gemiddeld distributievolume) is niet groter dan 276 liter. Er zijn geen metabolieten van metformine in het lichaam, het wordt onveranderd geëlimineerd door de nieren.
 3. Terugtrekking. Indicatoren van hepatische klaring van metformine (vanaf 400 ml / min.) Aangeven dat de output wordt geleverd door glomerulaire filtratie. De halfwaardetijd in de laatste fase van eliminatie is 6,5 uur Bij nierdisfuncties neemt de klaring af, dit veroorzaakt de ophoping van metformine in het bloed. Tot 30% van het medicijn verwijdert de darm in zijn oorspronkelijke vorm.

getuigenis

Metformine Teva is een eerstelijnsmedicijn; het wordt voorgeschreven aan volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar om type 2-diabetes te bestrijden in alle stadia van de ziekte.

Het medicijn wordt voorgeschreven als de aanpassing van de levensstijl (koolhydraatarm dieet, lichaamsbeweging, beheersing van emotionele stress) het niet mogelijk maakt de glycemie volledig te beheersen.

Het medicijn is geschikt voor zowel monotherapie als complexe behandeling, omdat Metformine perfect wordt gecombineerd met insuline en met alternatieve orale antidiabetica met een ander werkingsmechanisme dan biguaniden.

Contra

Naast de individuele gevoeligheid voor de ingrediënten van de formule, is het medicijn niet voorgeschreven:

 • Met diabetische ketoacidose, coma, precoma;
 • Patiënten met nierdisfunctie (CC kleiner dan 60 ml / min);
 • Patiënten in shock, met uitdroging, ernstige infectieziekten;
 • Als ziekten (acute of chronische vorm) zuurstofhongering van weefsels veroorzaken;
 • Op het moment van onderzoek met contrastmarkers op basis van jodium;
 • Bij leverdisfuncties, waaronder alcoholintoxicatie (acuut of chronisch).

Vanwege het ontbreken van voldoende bewijs voor veiligheid is Metformine Teva gecontra-indiceerd voor zwangere, zogende moeders en kinderen jonger dan 10 jaar.

Het behandelen van voertuigen en complexe mechanismen voor diabetici tijdens de behandeling met Metformine Teva is niet gecontra-indiceerd als ze het medicijn als monotherapie nemen. Bij een complexe behandeling moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden en andere geneesmiddelen.

Aanbevelingen voor gebruik

Het geneesmiddel Metformine Teva-gebruiksaanwijzing beveelt aan het geheel met voldoende water te nemen. Het maximale effect kan worden verkregen door het gebruik van pillen vlak voor een maaltijd of tijdens de maaltijd. De arts selecteert het doseringsregime en de dosering op basis van het stadium van de ziekte, comorbiditeit, de leeftijd van de diabeet, de individuele reactie op het geneesmiddel.

volwassenen

Bij monotherapie of een complexe behandeling is de startdosis niet meer dan 1 tab. / 2-3r / Dag. Correctie van het schema is mogelijk na 2 weken, wanneer u de effectiviteit van de dosis al kunt evalueren. Een geleidelijke toename van de belasting zal het lichaam helpen de aanpassingsperiode te overleven met minimale ongewenste gevolgen. Het marginale tarief van het medicijn voor deze categorie diabetici is 3 g / dag. bij gebruik drie keer.

Bij het vervangen van het geneesmiddel worden hypoglycemische analogen geleid door het vorige behandelingsregime. Voor agents met langdurige release hebt u mogelijk een pauze nodig bij het overschakelen naar een nieuw schema.

Wanneer tabletten worden gecombineerd met insuline-injecties, wordt metformine uit de minimale dosis (500 mg / 2-3 p./dag) genomen.

De dosering van insuline wordt gekozen in overeenstemming met de glucometer voor voeding en indicatoren.

Volwassen diabetici

Bij diabetici "met ervaring", moet het vermogen van de nieren om te verzwakken, daarom bij het kiezen van een behandelingsregime rekening worden gehouden met hun toestand en moeten de indicatoren regelmatig worden gecontroleerd.

Voor diabetische kinderen ouder dan 10 jaar oud, wordt het medicijn voorgeschreven in een hoeveelheid van 500 mg / dag. Een pil wordt één keer genomen, 's avonds, tijdens een volledige maaltijd. Titratie van de dosis is mogelijk binnen 2 weken. Het maximale tarief voor deze categorie is 2000 mg / dag, verdeeld over 3 doses.

Bijwerkingen en overdosis

Metformine Teva is een van de veiligste antidiabetica. Deze bevindingen worden bevestigd door talrijke onderzoeken en vele jaren van klinische praktijk. Tijdens de aanpassingsperiode klagen 30% van de diabetici over dyspeptische aandoeningen: misselijkheid, kokhalzen, metaalsmaak verschijnt periodiek, de eetlust wordt verminderd, elke maaltijd eindigt met ontlastingsaandoening.

Geleidelijke dosistitratie vermindert ongemak en na verloop van tijd verdwijnen de symptomen. Het kenmerk van Metformine Teva is een minimum aan extra componenten in de samenstelling. Vaak veroorzaken ze ongewenste gevolgen.

Zelfs een 10-voudige toename in therapeutische dosis voor experimentele doeleinden veroorzaakte geen hypoglycemie. In plaats daarvan werden symptomen van lactaatacidose waargenomen. Herstel de functies van het aangetaste organisme door infusietherapie en hemodialyse.

Evaluatie van het medicijn door gebruikers

Er is geen negatieve feedback over Metformine Teva. Diabetici wijzen op de beschikbaarheid, effectiviteit en veiligheid ervan, niet minder dan dure tegenhangers.

De transnationale onderneming Teva Pharmaceutical Industries Ltd is de leider van de wereldwijde farmaceutische industrie: alleen al vorig jaar bedroeg de nettowinst meer dan 22 miljard dollar. Het bedrijf behandelt op verantwoorde wijze alle 80 markten waarin zijn producten aanwezig zijn. Al meer dan 20 jaar werkt ze samen met Russische consumenten, door hen ongeveer 300 soorten van hun producten aan te bieden.

Sinds 2014 is er een fabriek actief in Yaroslavl, die 2 miljard tabletten per jaar produceert voor Rusland en de buurlanden. Het bedrijf "Teva" LLC is open als onderdeel van de implementatie van de strategie van internationale investeringen.

Het effect van vitamine C op het menselijk lichaam

Yanumet - analogen en substituten